Pärleporten

Dagens citat ur "Lilla Stenboken", s. 63, Grå granodiorit;
"Mestadels väger det ganska jämnt mellan halterna av kalifältspat och plagioklas i granodioriten."