Pärleporten

Dagens citat ur "Lilla Stenboken", s. 41, Zinkblände;
"I den stora zinkgruvan vid Åmmeberg nära öster om Vätterns nordände har man sett spår av sedimentär lagring i malmen, som dock på grund av sitt omfång anses ha magmatiskt ursprung."