Pärleporten

Dagens citat ur "Lilla Stenboken", s. 121, Ådergnejs;
"Slir- och ådergnejserna är en sorts blandgnejser."