Pärleporten

Dagens citat ur "Lilla Stenboken", s. 119, Slirgnejs;
"Därefter har bergarten i plastiskt tillstånd veckats så kraftigt att de ljusa tunna skikten av nybildade mineralkorn in i minsta detalj deformerats på olika sätt."