Pärleporten

Dagens citat ur "Lilla Stenboken", s. 81, Strökornsrik porfyr;
"Många porfyrer innehåller inte bara mängder av strökorn utan dessutom stora."