Pärleporten

Dagens citat ur "Lilla Stenboken", s. 31, Svavelkis;
"Svavelkis är en kemisk förening mellan järn och svavel, en sulfid."