Pärleporten

Dagens citat ur "Lilla Stenboken", s. 97, Skiffer;
"När dessa sediment överlagras av andra och hårdnar, bildas först lersten och sedan lerskiffer."